Background

สหไทยเทอร์มินอล ยินดีต้อนรับ

หน้านักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทให้บริการธุรกิจดังนี้1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4. การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

ราคาหุ้นปัจจุบัน

CG Score

ประกาศตลาดหลักทรัพย์

22/03/19 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท | Download 
15/03/19 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก Warrant และเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (แก้ไข template) | Download 
14/03/19 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก Warrant เพิ่มวาระการ AGM | Download 
25/02/19 | แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล | Download 
25/02/19 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 | Download 
25/02/19 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | Download 
25/02/19 | งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) | Download 
18/01/19 | การลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การลงนามในบันทึกข้อตกลงในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย | Download 

ข่าวสารจากบริษัท

14/03/2019 | PORT เพิ่มทุน 92 ล้านหุ้น แถมวอร์แรนต์ รองรับการลงทุนท่าเรือแห่งที่ 3 และโคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ | Read more …

18/01/2019 | ไทคอนผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ สหไทย เทอร์มินอล เตรียมเปิดโลจิสติกส์พาร์คบนพื้นที่กลยุทธ์แห่งใหม่ รองรับตลาด e-Commerce | Read more …

18/01/2019 | สหไทยเผยดึง APMT บริษัทย่อย A.P. MOLLER – MAERSK สายเรืออันดับหนึ่งของโลก และกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เข้าร่วมศึกษาโครงการลงทุนในท่าเรือแห่งใหม่ | Read more …

15/01/2019 | ความสำเร็จในปี 2018 ของสหไทย เทอร์มินอล | Read more …

21/12/2018 | BCDS ลานจัดเก็บตู้สินค้าเปล่าในเครือสหไทย เทอร์มินอล เปิดให้บริการเฟส 2 | Read more …

15/11/2018 | สหไทย เทอร์มินอล (PORT) ไตรมาสสาม กำไรโตกว่า 155 เปอร์เซ็นต์ | Read more …

ดูข่าวทั้งหมดได้ที่นี่ Click here

วีดีโอแนะนำบริษัท

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจในความเป็นมา จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และการดำเนินการของบริษัท

 

Corporate Vedio

Commercial Video

งบการเงิน

งบการเงินของบริษัท

Q1/2016  Q2/2016
Q3/2016   Y2016

Q1/2017  Q2/2017
Q3/2017   Y2017

Q1/2018   Q2/2018
Q3/2018   Y2018

รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ปี 2560
Download Annual Report
Download 56-1
ปี 2561
Download Annual Report
Download 56-1

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของบริษัท

Q3/2017

Q1/2018

Q2/2018
Q3/2018
Y2018

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลส่วนนี้เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ การกระจายหุ้นและนโยบายการจ่ายปันผล

 

Click Here

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถดาวนโหลดเอกสารเสนอวาระประชุม รายชื่อกรรมการ หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบอำนาจ รายงานการประชุมไปจนถึงรับชมเทปบันทึกการประชุม

Click Here

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ท่านสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ได้ที่นี่

 

 

Download

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้แนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทยึดถือปฏิบัติ

Download

กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 

 

 

Download

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฎิบัติงาน

 

 

Download

นโยบายบริหารความเสี่ยง

สหไทย เทอร์มินอล ตระหนักดีว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายของเรา การระบุและการจัดการความเสี่ยงช่วยและสนับสนุนให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรับผิดชอบความเสี่ยงด้านกฎหมายโดยเฉพาะ

Download

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการใช้งานข้อมูลภายในให้เหมาะ

 

 

Download

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสได้ที่นี่

Q1/2018    Download
Q2/2018    Download
Q3/2018    Download
Y2018       Download

Company Snapshot

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานข้อมูลบริษัทโดยสรุปของแต่ละไตรมาสได้ที่นี่

Q1/2018    Download
Q2/2018    Download
Q3/2018    Download
Y2018       Download

หนังสือชี้ชวน

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

 

 

Download

Opportunity Day

สหไทย เทอร์มินอล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ถ้าท่านพลาดการรับชมสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่นี่

Opportunity Day Q3/2017        >> Link
Opportunity Day Q1/2018        >> Link
Opportunity Day Q2/2018        >> Link
Opportunity Day Q3/2018        >> Link
Opportunity Day Y2018           >> Link

Upcoming Events

Opportunity Day
Y 2018     >> 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.20 – 16.20 น.
Q1/2019   >> 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.10 – 15.10 น.
Q2/2019   >>  9 กันยายน 2562 เวลา 10.10 – 11.10 น.
Q3/2019   >> 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น.

กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท

แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  email [email protected]

Information Request

ถ้านักลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สหไทย เทอร์มินอล ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่  +66 (0) 2386 8000 # 1888